1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-3-67 28 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 43
ประกาศราคากลางซื้อชุดแขวนเลนส์กลับภาพชนิดติดกับกล้องผ่าตัดสำหรับงานผ่าตัดจอประสาทตา 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 31
ประกาศประกวดราคาซื่้อชุดแขวนเลนส์กลับภาพชนิดติดกับกล้องผ่าตัดสำหรับงานผ่าตัดจอประสาทตา ล.ว 27 มี.ค 67 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 38
ประกาศผู้ชนะจ้างบริการต่ออายุการบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ SAP Business One 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 55
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.27 มี.ค.67 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 48
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์แว่นตาสำหรับใช้ในการรักษาจำนวน2,880ชิ้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27-3-2567 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16slices จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว.26-3-67 26 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.26-3-67 26 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (22-3-67) 22 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 74

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.