1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาพร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา (Optical Biometry and Optical Coherence Topography) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 29 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 51
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว.28-3-67 28 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-3-67 28 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 60
ประกาศราคากลางซื้อชุดแขวนเลนส์กลับภาพชนิดติดกับกล้องผ่าตัดสำหรับงานผ่าตัดจอประสาทตา 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 42
ประกาศประกวดราคาซื่้อชุดแขวนเลนส์กลับภาพชนิดติดกับกล้องผ่าตัดสำหรับงานผ่าตัดจอประสาทตา ล.ว 27 มี.ค 67 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 49
ประกาศผู้ชนะจ้างบริการต่ออายุการบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ SAP Business One 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 64
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.27 มี.ค.67 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 62
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์แว่นตาสำหรับใช้ในการรักษาจำนวน2,880ชิ้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27-3-2567 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16slices จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว.26-3-67 26 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 64

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.