1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25-4-67 25 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 44
ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาพร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา (Optical Biometry and Optical Coherence Topography) ล.ว 25 เมษายน 2567 25 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 53
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกปฏิบัติการผ่าตัดต้อกระจกโดยจำลองให้เสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.24 เม.ย.67 24 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 48
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างงานปรับภูมิทัศน์ด้านหลังโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 24 เม.ย.67 24 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 47
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงในการทรงตัวเพื่อฝึกเดิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22-4-2567 22 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 50
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ลว.10 เม.ย 67 22 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง(Phacoemulsification Machine) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.2 เมย.67 19 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 76
ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาซื้อชุดแขวนเลนส์กลับภาพชนิดติกกับกล้องผ่าตัด สำหรับงานผ่าตัดจอประสาทตา (Binocular Indirect Ophthalmomicroscope for surgical microscope) ล.ว 19 เมษายน 2567 19 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 64
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 67
ประกาศ ยกเลิกประกาศซื้อเครื่องฝึกปฏิบัติการผ่าตัดต้อกระจกโดยจำลองให้เสมือนจริง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ลงวันที่ 19-4-67 19 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 66

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.