1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ขั้วประสาทตาและหลอดเลือดขั้วประสาทตาด้วยความเร็วสูง พร้อมลูกตาส่วนหน้า (Optical Coherence Tomography and OCT Angiography scan) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ ชุด ด้วยวิธ 04 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 94
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณชนิดวิดีทัศน์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4-4-67 04 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 43
ประกาศราคากลางชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณชนิดวิดีทัศน์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ลงวันที่ 1-4-67 04 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 41
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ (Washer) ขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.4-4-67 04 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับห้องปฏิบัติการอิมมูโน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.4 เมย.67 04 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 33
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง (Slit lamp) พร้อม Side Tube และอุปกรณ์ถ่ายภาพความละเอียดสูง (Slit lamp high resolution imaging microscope and side tube) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ ชุด ด้วยว 02 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 45
ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง (Slit lamp) พร้อม Side Tube และอุปกรณ์ถ่ายภาพความละเอียดสูง (Slit lamp high resolution imaging microscope and side tube) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ ชุด ลว.๒ เม 02 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 46
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification Machine) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ เครื่อง เลขที่ 31/2567 (ปซ) 02 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 37
ประกาศประกวดพร้อมเอกสารประกวดและตารางราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 2-4-2567 02 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 35
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงในการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยยกผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and Dynamic Standing Balance Training) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 58

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.