1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.26-3-67 26 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (22-3-67) 22 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบ สขร.1) 21 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 54
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 21 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 58
เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-3-67 18 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 73
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสายเลเซอร์ไม่ติดแกนไฟสำหรับผ่าตัดจอประสาทตา ขนาด ๒๓-๒๕ gauge แบบโค้ง ทำมุม ๔๕ องศาหรือแบบตรง (Clear corneal incision) จำนวน ๑๐๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘-๓-๒๕๖๗ 18 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 78
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการอิมมูโน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 14 มีค.2567 14 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 94
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.14 มี.ค. 67 14 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 66
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.14 มี.ค. 67 14 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 80

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.