1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบ สขร.1) 21 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 46
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 21 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 48
เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-3-67 18 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 64
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสายเลเซอร์ไม่ติดแกนไฟสำหรับผ่าตัดจอประสาทตา ขนาด ๒๓-๒๕ gauge แบบโค้ง ทำมุม ๔๕ องศาหรือแบบตรง (Clear corneal incision) จำนวน ๑๐๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘-๓-๒๕๖๗ 18 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการอิมมูโน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 14 มีค.2567 14 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 88
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.14 มี.ค. 67 14 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 57
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.14 มี.ค. 67 14 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 73
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ลว.11 มี.ค 67 13 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแผงกรองอากาศ HEPA FILTER ห้องผ่าตัด 1-10 และห้องเก็บของสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2567 เขียนโดย pasadu 68

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.