1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสอบราคา ซื้อยูนิตทำฟัน (ยูนิตทันตกรรม) 24-4-2556 24 เมษายน 2556 1620
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2556 03/04/56 03 เมษายน 2556 1506
ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 29-3-56 29 มีนาคม 2556 1497
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 28 มีนาคม 2556 1544
ประกาศสอบราคาซื้อปากคีมจับกระจกตาขนาด 0.12 (27-3-56) 27 มีนาคม 2556 1535
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 59 รายการ 26032556 26 มีนาคม 2556 1655
ประกาศ การเลื่อนวันและเวลาในการยื่นซองให้เช่าพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านกาแฟสด+มินิมาร์ท) 09/มี.ค./2556 09 มีนาคม 2556 1598
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดการมองเห็น VA ) 3 ชุด 06032556 06 มีนาคม 2556 1653
ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ (กาแฟสด + มินิมาร์ท) 1 มี.ค. 2556 01 มีนาคม 2556 2896
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (เครื่องกรองน้ำฯ) 22/02/2556 22 กุมภาพันธ์ 2556 1601

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.