1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาพร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา (Optical Biometry and Optical Coherence Topography) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 03 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย pasadu 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสายตา ความโค้งของกระจกตา ความดันลูกตาและความหนากระจกตา แบบอัตโนมัติ (Combination of auto refractometer,auto keratometer,non contact tonometer and non contact pachymeter) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 03 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย pasadu 29
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง (Slit lamp) พร้อม Side Tube และอุปกรณ์ถ่ายภาพความละเอียดสูง (Slit lamp high resolution imaging microscope and side tube) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ ชุด (ครั้งที 02 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย pasadu 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ (Visual field) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2-5-67 02 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย pasadu 21
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า ลว.25 เม.ย 67 01 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย pasadu 21
ยกเลิกประกาศเชิญชวนกล้องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง (Slit lamp) พร้อม Side Tube และอุปกรณ์ถ่ายภาพความละเอียดสูง (Slit lamp high resolution imaging microscope and side tube) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 ชุด ด้วยวิธีก 30 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 29
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ 30-4-67 30 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท (electromyography) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30-4-2567 30 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 27
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ (Vitrectomy Machine With Laser) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๖-๔-๖๗ 26 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อใบมีดเจาะกระจกตา แบบสลิล (Clear corneal incision) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-4-67 26 เมษายน 2567 เขียนโดย pasadu 38

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.