1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อกรอบแว่นตา พร้อมเลนส์แว่นตาสำหรับใช้ในการรักษา จำนวน 2,880 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 25-4-2567

ประกาศผู้ชนะ(ดาวน์โหลด)

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.