1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี
  • Metta International Eye Center
  • Technology
  • ยินดีต้อนรับ
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ คลิกนิกตรวจโรคทั่วไป และ โรคทางจักษุวิทยา
Metta International Eye Center

Metta International Eye Center

ศูนย์โรคตาฯ (สาขาสุขุมวิท) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
Technology

Technology

เครื่องมือมีความพร้อมและได้มาตราฐาน 
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Previous
Next
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 19 -10-65 19 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 38
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว.19 ตค.65 19 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 26
ประกาศร่างTOR ซื้อเครื่องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง (Slit Lamp) พร้อม Side tube 19 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 39
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ลว.5 กย.65 19 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 28
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่19-10-65 19 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ลว.18-10-65 19 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดพร้อมกล้องผู้สังเกตการณ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.17 ตค 65 17 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 38
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-10-65 17 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 35
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ลว.17 ต.ค. 65 17 ตุลาคม 2565 เขียนโดย pasadu 34

Menu : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

a08pic7


ติดต่อสอบถาม :
งานพัสดุและบำรุงรักษา
โทรศัพท์ 034-225818 ต่อ 4402

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.