1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี
  • Metta International Eye Center
  • Technology
  • ยินดีต้อนรับ
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ คลิกนิกตรวจโรคทั่วไป และ โรคทางจักษุวิทยา
Metta International Eye Center

Metta International Eye Center

ศูนย์โรคตาฯ (สาขาสุขุมวิท) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
Technology

Technology

เครื่องมือมีความพร้อมและได้มาตราฐาน 
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Previous
Next
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19-10-66 19 ตุลาคม 2566 เขียนโดย pasadu 147
ประกาศร่างประกวดราคาพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร 18 ตุลาคม 2566 เขียนโดย pasadu 133
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร 11 ตุลาคม 2566 เขียนโดย pasadu 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน เป็นเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ลงวันที่๒๙-๙-๖๖ 29 กันยายน 2566 เขียนโดย pasadu 219
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน เป็นเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙-๙-๖๖ 29 กันยายน 2566 เขียนโดย pasadu 211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิกายวิภาค เดือนตุลาคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2566 เขียนโดย pasadu 201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2566 เขียนโดย pasadu 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร 29 กันยายน 2566 เขียนโดย pasadu 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างตรวจวินิจฉัยทางพยาธิกายวิภาคเพื่อให้คำปรึกษาระหว่างการผ่าตัดด้วยเทคนิคการเตรียมชิ้นเนื้อด้วยอุณหภูมิเยือกแข็ง(Frozen section) จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 กันยายน 2566 เขียนโดย pasadu 109
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน 1 เดือน ตั้งแต่งวันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2566ลงวันที่25-9-2566 25 กันยายน 2566 เขียนโดย pasadu 104

Menu : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

a08pic7


ติดต่อสอบถาม :
งานพัสดุและบำรุงรักษา
โทรศัพท์ 034-225818 ต่อ 4402

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.