1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสอบราคา วัสดุการแพทย์ 30 รายการ 14/01/2556 14 มกราคม 2556 1714
TOR งปม.56 จัดซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ 07/01/2556 07 มกราคม 2556 1902
รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 28/12/55 28 ธันวาคม 2555 1553
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ทั่วไปด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27/12/55 27 ธันวาคม 2555 1690
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25/12/55 25 ธันวาคม 2555 1457
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 24 รายการ 17/12/55 17 ธันวาคม 2555 1453
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 6/12/55 06 ธันวาคม 2555 1517
เอกสารร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 06/12/2555 06 ธันวาคม 2555 1546
ประกาศสอบราคาซื้อแว่นสายตาสำเร็จรูป จำนวน10,000 อัน 291155 29 พฤศจิกายน 2555 1576
ประกาศสอบราคาซื้อแว่นสายตาสำเร็จรูป 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556 29 พฤศจิกายน 2555 1651

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.