1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคา 09 มกราคม 2557 1377
ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 08/01/2557 08 มกราคม 2557 1677
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายการ ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ 08/01/2557 08 มกราคม 2557 1856
ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ 07/01/2557 07 มกราคม 2557 1588
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีสอบราคา 07/01/2557 07 มกราคม 2557 1486
รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2556 7/1/57 07 มกราคม 2557 1298
ประกาศสอบราคาปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ,รางรับสาย,และตู้ควบคุม 1 งาน 26/12/56 26 ธันวาคม 2556 1301
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ, รางรับสาย, และตู้ควบคุม26/12/2556 26 ธันวาคม 2556 1400
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายการ วัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีสอบราคา 25/12/2556 25 ธันวาคม 2556 1367
ประกาศสอบราคา เรื่องวัสดุการแพทย์ 25/12/2556 25 ธันวาคม 2556 1432

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.