1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณชนิดวิดีทัศน์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4-4-67

 

ประกาศ (ดาวน์โหลด)

เอกสารประกวด (ดาวน์โหลด)

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.