1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแผงกรองอากาศ HEPA FILTER ห้องผ่าตัด 1-10 และห้องเก็บของสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแผงกรองอากาศ HEPA FILTER ห้องผ่าตัด 1-10 และห้องเก็บของสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.