1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี
  • Metta International Eye Center
  • Technology
  • ยินดีต้อนรับ
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ คลิกนิกตรวจโรคทั่วไป และ โรคทางจักษุวิทยา
Metta International Eye Center

Metta International Eye Center

ศูนย์โรคตาฯ (สาขาสุขุมวิท) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
Technology

Technology

เครื่องมือมีความพร้อมและได้มาตราฐาน 
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Previous
Next

งานประชุมวิชาการ "การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ 2560"

messageImage 1494323839604

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการ "การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ 2560"

ขอเชิญผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ
จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ปี 2553 - 2558
และพยาบาลวิชาชีพที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
"การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2560 "

ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์
จังหวัดนครปฐม


ท่านสามารถลงทะเบียน Online และ Download เอกสารทั้งหมด
ได้ที่ Link นี้ค่ะ : http://bit.ly/2qWVg0S


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ID Line : Patnator0027 (ถั่วพลู)

Menu : ข่าวประชุม/อบรม

regionalmeetingandtraining

เมื่อท่านต้องการสมัครเข้าร่วมการประชุม หรือหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โปรดติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ในข่าวประกาศค่ะ

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.