1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี
  • Metta International Eye Center
  • Technology
  • ยินดีต้อนรับ
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ คลิกนิกตรวจโรคทั่วไป และ โรคทางจักษุวิทยา
Metta International Eye Center

Metta International Eye Center

ศูนย์โรคตาฯ (สาขาสุขุมวิท) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
Technology

Technology

เครื่องมือมีความพร้อมและได้มาตราฐาน 
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Previous
Next
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 16 ธันวาคม 2563 เขียนโดย pr 655
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครืองดื่ม 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย pr 559
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ 2564 27 ตุลาคม 2563 เขียนโดย pr 834
ตารางออกหน่วยตรวจตา ตึก DMS 6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย pr 1938
ประกาศรับสมัครนายแพทย์เพื่อสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ประจำปี 2564 03 ตุลาคม 2563 เขียนโดย pr 1281
โครงการอบรมความรู้จักษุวิทยา Raikhing Ophtalmology Day 2020 16 สิงหาคม 2563 เขียนโดย pr 1043
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 28 เมษายน 2563 เขียนโดย HR 1164
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 13 10 มีนาคม 2563 1246
เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ พ.ศ. 2563 23 กุมภาพันธ์ 2563 1091
อบรมเชิงปฏิบัติการ "อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางสำหรบพยาบาล" ประจำปี 2563 16 กุมภาพันธ์ 2563 1178

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.