1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

โรคต้อเนื้อ

pterygium

ต้อเนื้อ (Pterygium) โดยทั่วไปชาวบ้านจะเรียกว่า “ต้อลิ้นหมา” มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเยื่อ แผ่นหนา รูปสามเหลี่ยม โดยฐานอยู่ที่ตาขาว และยอดแหลม ยื่นเข้าไปในกระจกตาดำ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งด้านหัวตาและหางตา


สาเหตุและปัจจัยส่งเสริม

 • เกิดจากถูกลม แสงแดด ฝุ่น ความร้อน รังสี ทำให้เยื่อบุตาเสื่อม พบบ่อยในประเทศเขตร้อน
 • พบมากในช่วงอายุ 30-35 ปี ชายและหญิงมีโอกาสเป็นเท่าๆ กัน
 • เป็นต้อลมอักเสบต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจจะพัฒนาเป็นต้อเนื้อได้
 • พักผ่อนน้อย สูบบุหรี่บ่อย ดื่มสุราจัด

 

อาการและการรักษา

อาการ อาจจะไม่มีอาการใดๆ หรือถ้ามีการอักเสบ อาจรู้สึกระคายเคืองตาเหมือนมีผงเข้าตา คันตา น้ำตาไหล ตาแดงหรือปวดตาเล็กน้อย ในบางรายเมื่อเป็นนานหลายปี ต้อเนื้ออาจลามยื่นเข้าไปถึงกลางกระจกตาดำ ทำให้บดบังการมองเห็นได้

การรักษา

 1. หากมีต้อเนื้อขนาดเล็ก/ไม่ลามเข้าตาดำ ไม่มีอาการอักเสบ ให้หลีกเลี่ยงสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
 2. ถ้าต้อเนื้อมีอาการอักเสบ ควรพบจักษุแพทย์ เพื่อพิจารณาให้ยา

ยังไม่มียาหยอดตาใดๆ รักษาต้อเนื้อให้หายขาดได้ ยาที่แพทย์ให้เป็นยาช่วยลดอาการอักเสบให้หายไปเท่านั้น

ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ถ้ายาหมดควรกลับมาปรึกษาแพทย์ไม่ควรซื้อยาหยอดต่อเนื่องเอง เพราะยาบางอย่างอาจมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเป็นต้อหิน ซึ่งเป็นอันตรายมาก ถ้าต้อเนื้อขนาดใหญ่ จนมองเห็นได้ลามเข้าตาดำ หรืออักเสบบ่อย จักษุแพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดลอกต้อเนื้อออก

การป้องกัน

 1. ใส่แว่น เพื่อป้องกันแสงแดด ฝุ่น ลม ควัน ก่อนออกจากบ้าน
 2. ผู้ที่อยู่ในงานอุตสาหกรรม ที่มีการเชื่อมโลหะ/รังสี ควรสวมแว่นตากรองแสง หรือใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้ง
 3. ลดการดื่มสุรา และสูบบุหรี่
 4. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 5. การ ทำงานที่ต้องใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ควรพักสายตาเป็นระยะ โดยการหลับตา และมองไกลประมาณ 2-3 นาที ทุกครึ่งชั่วโมง การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้สบายตาขึ้น

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.