ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

 

1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปีงบประมาณ 2561 คลิกที่นี่


ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร กรณีใช้สิทธิต่างๆ

1. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร กรณีใช้สิทธิต่างๆ คลิกที่นี่

 

คู่มือการให้บริการ

1. การประสานงานตรวจสอบสิทธิกรณีใบส่งตัวไม่ถูกต้อง/เพิ่มโรค/แจ้งAdmit ผู้ป่วย คลิกที่นี่

2. การเปลี่ยนสิทธิย่อยผู้ป่วยประกันสุขภาพประเภทผู้พิการ/ทหารผ่านศึก คลิกที่นี่

3. การเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย คลิกที่นี่

 

กระบวนการ

1. Flow Chart การเปลี่ยนสิทธิ คลิกที่นี่

2. Flow Chart บริการเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย คลิกที่นี่