ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescene และ ICG ระบบเลเซอร์สแกน พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง ของจอประสาทตาด้วยระบบ Spectral Domain OCT จำนวน 1 เครื่อง 12-10-64

  • พิมพ์

ดาวน์โหลด