ประกาศประกวดราคาและประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

  • พิมพ์

 

ประกาศประกวดราคา(ดาวน์โหลด)

ประกาศเอกสารประกวดราคา(ดาวน์โหลด)