ประกาศประกวดราคาซื้อแว่นสายตาเลนส์ CR39 พร้อมกรอบแว่นตา จำนวน 12,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

  • พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อแว่นสายตาเลนส์ CR39 พร้อมกรอบแว่นตา จำนวน 12,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด