ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมฯ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.18 พย.2563

  • พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมฯ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด