1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ 30-4-67

ตาราง(ดาวน์โหลด)

ประกาศประกวด(ดาวน์โหลด)

ประกาศเอกสาร(ดาวน์โหลด)

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.