1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี
  • Metta International Eye Center
  • Technology
  • ยินดีต้อนรับ
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ คลิกนิกตรวจโรคทั่วไป และ โรคทางจักษุวิทยา
Metta International Eye Center

Metta International Eye Center

ศูนย์โรคตาฯ (สาขาสุขุมวิท) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
Technology

Technology

เครื่องมือมีความพร้อมและได้มาตราฐาน 
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Previous
Next

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567
ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท รับจำนวน 130 คน
----อยู่ระหว่างขอ CNEU -----

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ด้านล่างนี้ค่ะ
https://sites.google.com/view/ic-metta-metting/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ขอบคุณมากค่ะ ^^

Menu : ข่าวประชุม/อบรม

regionalmeetingandtraining

เมื่อท่านต้องการสมัครเข้าร่วมการประชุม หรือหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โปรดติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ในข่าวประกาศค่ะ

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.