งานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2557 (แก้ไขเอกสารแนบ)

  • พิมพ์

unnamed


ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2557
THAI  OPHTHALMIC  NURSE  AND  STAFF  SOCIETY (THAILAND  MEETING)
                The 1st Congress of ASEAN Ophthalmology Society
                10 - 11 July 2014, Arnoma Hotel, Bangkok, Thailand

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุไทย 10 - 11 กรกฎาคม 2557
1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ 2557         new 48

2. แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form)
    Registration form (English Version)

3. แบบฟอร์มการสมัครส่งประกวดภาพถ่ายจักษุประเภท (Print Division)           new 45
    Submission Form for Photographic Contest (English Version)

4. แบบฟอร์มการสมัครส่งผลงานวิชาการทางการพยาบาลจักษุจักษุ
    Ophthalmic Nurses Academic Project Submission Form (English Version)

5. คำชี้แจงส่งผลงานวิชาการพยาบาล

6. กำหนดการงานประชุมฯ  (แก้ไข รายชื่อวิทยากร)

7. แบบฟอร์มจองโรงแรม ARNOMA new16325-4

เบอร์มือถือติดต่อชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย
เบอร์ 098 923 5224