ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ หัวข้อเรื่อง อยู่เป็นสุขกับโรคเอสแอลอี (SLE) ครั้งที่ 1

  • พิมพ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ หัวข้อเรื่อง "อยู่เป็นสุขกับโรคเอสแอลอี (SLE)" ครั้งที่ 1

หมายเหตุ  ผู้สนใจท่านใดลงทะเบียนไม่ทันสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ค่ะ