โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2 เดือน ประจำปี 2564 (แก้ไข 26 ม.ค.2564)

  • พิมพ์

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด
หรือเกี่ยวข้องกับงานผ่าตัดทางจักษุลงทะเบียน
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2 เดือน

ประจำปี 2564

 ท่านสามารถลงทะเบียนและ Download เอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ

https://sites.google.com/view/nursing-meeting  

ลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับสมัคร  31 มีนาคม 2564