** ขยายเวลา ** รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา” (Nursing Management of Eyelid Hygiene Care) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

  • พิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา”

(Nursing Management of Eyelid Hygiene Care)

 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

eyelid

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 034-388700-2 ต่อ 1308  ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์โดยสแกน

OR code ได้เลยค่ะ

eyelidqrcode

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ

2. แผ่นพับ

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

               หลักสูตร

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา

(Nursing Management of Eyelid Hygiene Care)