วิดิทัศน์ Grand Opening ศูนย์โรคตาฯ (สาขาสุขุมวิท)