รายการคนสู้โรค : ตอนพัฒนาลูกตาเทียม

 

รายการคนสู้โรค สัมภาษณ์จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาโครงการลูกตาเทียม
พญ.สุณิสา สินธุวงศ์, พญ.กาญจนา ลีลาภัทรานุรักษ์ 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)