แผนที่การเดินทาง


ดู โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

การเดินทาง

1. รถโดยสารยูโรปรับอากาศประจำทาง สาย 556 มักกะสัน – วัดไร่ขิง

    Euro Bus 556  Makkasan-Wat rai khing

2. รถโดยสารยูโรปรับอากาศประจำทาง สาย 84 คลองสาน – วัดไร่ขิง

   Euro Bus 84  Klongsan - Wat rai khing

3. รถโดยสารประจำทาง สายกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี

    Bus 88  Bangkok – Suphanburi

4. รถโดยสารประจำทาง สายกรุงเทพฯ – นครปฐม

    Bus 83  Bangkok – Nakhonpathom

5. รถโดยสารประจำทาง สายนครปฐม – มหาชัย

    Bus 402  Nakhonpathom – Mahachai

6. รถตู้หน้าห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า – วัดไร่ขิง

    Van Terminal in front of Central Pin klaow – Wat rai khing