การรับบัตรคิว หู คอ จมูก

การรับคิวผู้ป่วยของคลินิกหูคอจมูก (เริ่ม 12 ม.ค. 52)

  • หูคอจมูก รับคนไข้ใหม่  21   คน ต่อวัน 
  • ผิวหนัง     (จ.,พ. )     30   คน ต่อวัน
  • ภูมิแพ้เด็ก  (พุธ )        30   คน ต่อวัน
  • คนไข้ที่มาตรงตามนัดให้เข้าไปยื่นใบนัดที่ห้องตรวจได้เลย
  • คนไข้ที่ถูกส่งตัวมาตรวจการได้ยินมีผลการตรวจของแพทย์มาด้วยให้ทำประวัติแล้วส่งไปที่ศูนย์การได้ยินเลย 
  • ( กรณีที่แพทย์ไม่อยู่ งดตรวจก็ให้ส่งไปได้)
  • เด็กฝึกพูด ,ขอใบประเมินความพิการ , ตรวจการได้ยิน พบ พ.โกเมน / จันทร์ พุธ ศุกร์
  • พัฒนาการเด็ก ,ฝึกพูด พบ  พ.อินทร์สุดา จันทร์,พุธ
  • คนไข้มีใบนัด UP Fast track  เอาผ้าปิดปากให้ก่อน แล้วแนบบัตร UP Fast track  ที่ใบนัดส่งห้องบัตร  ก่อนพาคนไข้ไปนั่งรอที่ข้างห้องผู้ป่วยนอก รับแฟ้มประวัติไปส่งที่โต๊ะพยาบาลห้องผู้ป่วยนอกพร้อมแจ้งให้ทราบด้วย

*ข้อมูลโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)*