แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง(ต่ำกว่าร้อยละ 60)

  • พิมพ์

 

images

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ รพ.เมตตาฯ (ปี62)

 

 

 

 

 

 

001 06

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางปฏิบัติ