ประกาศเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา สาขาสุขุมวิท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

  • พิมพ์

รายละเอียด