ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงครั้งที่ 2/2556 (เฉพาะตำแหน่ง)

  • พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงครั้งที่ 2/2556 (เฉพาะตำแหน่ง)

Download ไฟล์ PDF