ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
ยินดีให้บริการเวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ช่วงเที่ยงตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 16.30 น.
เบอร์โทรภายใน 5117
E-mail : ohm_pu@yahoo.com

Design by watcharathit pathan 5130 งานพัฒนาบุคลากร ohm_pu@yahoo.com