เวลารับบัตร
กลับหน้าแรก

ตรวจโรค วันตรวจ เวลารับบัตรคิวเข้าตรวจ ห้องตรวจ หมายเหตุ
เวชปฏิบัติทั่วไป วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 06.30 น. - 15.30 น. แผนกผู้ป่วยนอก  
โรคหัวใจ วันจันทร์ และ วันอังคาร 06.30 น. - 11.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก  
อายุรกรรม วันอังคาร , วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ 06.30 น. - 11.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก  
ระบบทางเดินอาหาร วันพุธ และ วันพฤหัสบดี 06.30 น.- 11.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก  
โรคสมอง วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี 06.30 น. - 11.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ส่งปรึกษาพยาบาลก่อน
โรคไต (เฉพาะนัด)       ส่งปรึกษาพยาบาลก่อน
         
กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 น. - 15.00 น. ห้องกายภาพบำบัด อาคารบริการ 9 ชั้น ชั้นที่ 6
         
หู คอ จมูก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 06.30 น. คลินิคหู คอ จมูก คนไข้ใหม่รับ 20 คิว
กระดูก วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี 06.30 น. คลินิคหู คอ จมูก  
ศัลยกรรม วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี 06.30 น. คลินิคหู คอ จมูก  
ศัลยกรรมตกแต่ง วันจันทร์ และ วันพุธ 06.30 น. คลินิคหู คอ จมูก ส่งปรึกษาพยาบาลก่อน
         
ทันตกรรม (ตรวจฟัน)

วันจันทร์ - วันศุกร์

06.30 น. - 11.00 น. คลินิคทันตกรรม

รับ 10 คิว

         

จักษุ (ตรวจตา)

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 05.30 น. คลินิคตา

คนไข้นัดรับคิวที่เคาน์เตอร์
รับใหม่ 70 คิว (กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า)

จักษุ (ตรวจตา นอกเวลา)

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 16.00น. - 19.00 น. คลินิคตา

นอกเวลาเสียค่าบริการเพิ่ม

  วันเสาร์ 08.00 น. - 11.00 น. คลินิคตา

นอกเวลาเสียค่าบริการเพิ่ม

         
กุมาร (เด็ก) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 06.30 น. - 11.00 น. คลินิคพิเศษ 2 รับใหม่ 20 คิว
สุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน) วันพุธ 06.30 น. - 12.00 น. คลินิคพิเศษ 2 รับวัคซีนเวลา 13.00 น.
ภูมิแพ้เด็ก วันศุกร์ 06.30 - 15.00 น. คลินิคพิเศษ 2  
โรคผิวหนัง วันจันทร์ และ วันพุธ 06.30 น. - 11.00 น. คลินิคพิเศษ 2

รับใหม่ 20 คิว

นรีเวช วันจันทร์ , วันพุธ และ วันพฤหัสบดี 06.30 น. - 10.00 น. คลินิคพิเศษ 2

รับ 20 คิว

ฝังเข็ม วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี 06.30 น. - 11.00 น. คลินิคพิเศษ 2

ฝังเข็มเวลา 13.00 น. ปรึกษาเรื่องการลงนัดที่ หน้าห้องตรวจก่อนมารับบริการ

         
รับ หมายถึง รวมผู้ป่วยเก่าไม่ตรงนัด และ ผู้ป่วยใหม่
รับใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยใหม่ ที่มาในวันนั้น
         

คนไข้บัตรประกันสังคม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) , ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

   

www.metta.go.th

   

::หมายเหตุ :: รายชื่อแพทย์และเวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความถูกต้อง กรุณาสอบถามล่วงหน้าก่อนมาตรวจ 1 วัน
หลังเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

         

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เลขที่ 52 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์หมายเลข (034)225830 ,(034)388700 - 2, (034)388712 - 14
โทรสาร (034) 388744

         
         

ทันสมัย ได้มาตรฐาน อย่างครบวงจร