ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเลสิก(ชั้น M) อาคารเลิศประชารักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 5 เมษายน 2565

  • พิมพ์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด