ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.5.8.63

  • พิมพ์

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด