ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว.8 พ.ย.62

  • พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 35 รายการ ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ดาวน์โหลด

รายละเอียดราคากลาง ดาวน์โหลด