ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์ (อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น) จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.23 ก.ย. 62

  • พิมพ์

ดาวน์โหลด