ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคิวบริการอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบบริการสู่ Smart Hospital ลงวันที่ 12 มิ.ย. 62

  • พิมพ์

ประกาศประกวดระบบคิวบริการอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบบริการสู่ Smart Hospital  ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ดาวน์โหลด