รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา

  • พิมพ์

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 

  1. หมดเขตยื่นใบสมัครแสดงความจำนงคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ที่สถาบันฝึกอบรมฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2559   เวลา 16.00 น.
  2. วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 สถาบันฝึกอบรมทุกแห่ง สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร
  3. วันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2559 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าฝึกอบรมฯ ยื่นใบสมัครที่ web ของราชวิทยาลัยฯ หมดเขตเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2559
  4. วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2559 สถาบันฯ ดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติมในกรณีที่ยังมีตำแหน่งการฝึกอบรมเหลือ
  5. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรอกใบสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์แพทยสภา ภายใน 31 ตุลาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบพอร์มใบสมัคร