ประชุมวิชาการการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน 2558

  • พิมพ์

nurseOR

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุอาเซียน
Cross – Cultural Collaboration in
surgical ophthalmic nursing 2015 Meeting

ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม  2558

ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่
รับจำนวนจำกัด  200  ท่าน 

ปิดรับสมัคร  20  กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ในวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่  www.metta.go.th


****  ฟรีค่าลงทะเบียน  ****

ดาวน์โหลดเอกสาร  ตารางเวลา 

ดาวน์โหลดเอกสาร  แบบลงทะเบียน  หนังสือเชิญประชุม    ใบจองห้องพัก  ประชาสัมพันธ์โครงการ