อบรม หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางสำหรับพยาบาล ประจำปี 2565

  • พิมพ์
 
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรม หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางสำหรับพยาบาล ประจำปี 2565
** ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท **
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 
 
ขอบคุณมากค่ะ
พัชรี นิลสระคู (อ้อม)กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
Tel.034-388711 ต่อ 2320  
ID Line : Patnator0027