อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา” (Nursing Management of Eyelid Hygiene Care)

  • พิมพ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา”
(Nursing Management of Eyelid Hygiene Care)

แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

รายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โปรดคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ
https://bit.ly/3qlMMyY