งานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจักษุวิทยา เขตสุขภาพที่10

  • พิมพ์

งานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจักษุวิทยา

เขตสุขภาพที่10 จำนวน 120 คน


วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี


ลงทะเบียน click เลยค่ะ https://1th.me/45YE

 

region10