ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลโรคตาเบื้องต้นสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน (Basic Eye Nurse) เขต 9

  • พิมพ์

หลักสูตร การดูแลโรคตาเบื้องต้นสำหรับพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน

(Basic Eye Nurse) เขต 9

สำหรับบุคลากรพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
(นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์)

- ไม่เสียค่าลงทะเบียน/ค่าที่พัก
- รับจำนวนจำกัด 40 ท่านค่ะ  (นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์)  
- ถึงวันที่ 17 มิย.62
- อยู่ระหว่างขอ CNEU

ลงทะเบียน click ที่นี่

 

Reg9