โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้นสำหรับแพทย์

  • พิมพ์

โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้นสำหรับแพทย์ 

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ฟรีค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก(พักคู่)
ตามลิงค์ข้างล่างค่ะ